Obhliadka.

Naši odborníci spravia obhliadku miesta realizácie, posúdia vhodnosť a kvalitu podkladu, stavebných otvorov a pripravenosť miesta na realizáciu. V prípade problémov vám navrhnú optimálne riešenie. Súčasťou obhliadky je presné zameranie, na základe ktorého sa vypracuje projekt realizácie a upresní cenová kalkulácia.