Realizácia.

Realizácia sa vykonáva podľa vašich potrieb a predstáv. Zabezpečíme odbornú pokládku všetkých druhov nami dodaných podlahových krytín a odbornú montáž interiérových dverí a zárubní. Súčasťou realizácie je aj príprava podkladu. Po realizácii vám naši odborníci odporučia vhodný spôsob ošetrovania a údržby. V prípade potreby zabezpečíme odvoz a likvidáciu prípadného odpadu.